Biologia - Budowa Komórki

Cytozol

Komórka grzybowa

cytozol

Cytozol to roztwór koloidalny, w którym fazę rozpraszającą stanowi woda, fazę rozproszoną stanowią wszystkie inne związki organiczne, w których przeważają białka i związki nieorganiczne.
Skład cytozolu przedstawia się następująco:

 • woda 60-90%
 • zawieszone związki organiczne
  • białka 50%
  • węglowodany 15-20%
  • lipidy 12-25%
 • związki nieorganiczne
  • związki wapnia
  • związki fosforu
  • związki magnezu
  • związki chloru

Ruch cytozolu w komórce roślinnej
 1. Ruch rotacyjny polega na przemieszczaniu się cytozolu w jednym kierunku, wokół centralnie umieszczonej wakuoli.
 2. Ruch cyrkulacyjny zachodzi w komórkach, w których znajduje się kilka mniejszych wakuol i polega na przemieszczaniu się cytozolu między nimi.
 3. Ruch pulsacyjny odbywa się naprzemiennie raz w jednym kierunku, raz w drugim wokół wakuoli

Ruch wewnątrzkomórkowy umożliwiają elementy cytoszkieletu. Dzięki temu cytozol pośredniczy w transporcie wewnątrzkomórkowym oraz w transporcie między organellami a środowiskiem zewnętrznym.

Funkcje cytozolu:
 • Jest środowiskiem dla licznych reakcji biochemicznych
 • jest pośrednikiem w transporcie substancji między organellami oraz między organellami a środowiskiem zewnętrznym komórki