Biologia - Budowa Komórki

Ciekawostki

Cytologia

liść

Istnieje kilka grup jednokomórkowych organizmów eukariotycznych niemających mitochondriów, na przykład mikrosporydia, Metamonada, Archamoebae

Camillo Golgi odkrył istnienie aparatu golgiego w kwietniu 1898 roku podczas prowadzenia badań na neuronach pochodzących z móżdżka sowy.

Leżąca na zewnątrz błony komórkowej ściana komórkowa to pierwsza struktura komórkowa poznana dzięki obserwacjom mikroskopowym. Jej istnienie zostało stwierdzone przez Roberta Hooke’a w roku 1663

Zwykle jądro komórkowe jest kuliste lub owalne, a jego wielkość wynosi około 3,5 – 20 μm.

Rybosomy odkrył używając mikroskopu elektronowego George Emil Palade w latach 50. XX wieku. Za swoje odkrycie Palade wraz z dwoma innymi badaczami struktur komórkowych otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 1974. Nazwa została zaproponowana przez Richarda B. Robertsa; przyjęto ją ponieważ brzmi przyjemniej niż „cząstki rybonukleinowa frakcji mikrosomów”

W roku 1676 Antonie van Leeuwenhoek odkrył wakuole badając pod jednym z pierwszych mikroskopów bakterie. Ponadto odkrył także wiele innych struktór komórkowych.

Erytrocyty niektórych ssaków, w tym człowieka, nie posiadają jądra komórkowego, ponieważ utraciły je podczas specjalizacji. Jednak u ssaków, w końcowym okresie różnicowania się erytrocytów znikają również inne organella:mitochondria i aparat golgiego.

Innym rodzajem komórki niż tu omawiane jest komórka prokariotyczna (gr. pros – „przed”; karyon – „jądro”). Jej najbardziej charakterystyczną cechą (notabene związaną z nazwą)jest brak jądra komórkowego. Zamiast niego występuje nić DNA, która jest bezpośrednio zwieszona w cytoplazmie w centralnej części komórki nazywanej nukleoidem. Średnica komórki prokariotycznej zazwyczaj wynosi od 0,1 do 5 mikrometrów.