Biologia - Budowa Komórki

Jądro komórkowe

Komórka zwierzęca

schemat jądra komórkowego

Jądro komórkowe to inaczej nukleus. U zwierząt to największe organellum. Jest to otoczone podwójną błoną organellum będące charakterystyczną częścią komórek eukariotycznych (w przeciwieństwie do prokariotycznych, które nie mają jądra komórkowego). Wyjątkiem jest dojrzały erytrocyt m.in. człowieka, który jest uznawany za komórkę prokariotyczną, mimo tego, że na etapie specjalizacji utracił jądro komórkowe.

Nukleus zawiera większość materiału genetycznego komórki, a jego funkcją jest przechowywanie i powielanie informacji genetycznej oraz kontrola czynności komórki. Na błonie jądrowej znajdują się pory jądrowe, czyli małe kanały umożliwiające transport jonów i innych cząstek zarówno do jądra jak i na zewnątrz, ponieważ sama błona jądrowa jest nieprzepuszczalna dla większości cząsteczek. Najbardziej znaną strukturą jądra komórkowego jest jąderko, którego głównym zadaniem jest produkcja rybosomów. Jądro komórkowe wypełnia lepki koloid o nazwie nukleoplazma (inaczej kariolimfa), w którym znajdują się zarówno małe jak i większe cząsteczki, a enzymy, które w nim występują odgrywają rolę w replikacji, naprawie i transkrypcji DNA.


na zdjęciu poniżej znajduje się jądro komórkowe z wyraźnie ciemniejszym jądrekiem.

jądro komórkowe