Biologia - Budowa Komórki

Komórka zwierzęca

Komórka zwierzęca

Komórka eukariotyczna, która w przeciwieństwie do komórek prokariotycznych posiada jądro komórkowe w którym znajduje się materiał genetyczny. Komórki eukariotyczne mają bardziej skomplikowaną strukturę wewnętrzną od prokariotycznych i (nie licząc odosobnionych wyjątków) są od nich większe. Średnica tych komórek mieści się w przedziale od 10 do 100 mikrometrów.

Komórka zwierzęca