Biologia - Budowa Komórki

Rybosomy

Komórka grzybowa

rybosom

Występują we wszystkich żywych komórkach - zarówno w eukariotycznych (rybosomy duże) jak i w prokariotycznych (rybosomy małe). Co ciekawe, rybosomy małe można znaleźć również e m.in. mitochondriach oraz chloroplastach. Rybosomy składają się z podjednostki małej i dużej i nie są oddzielone od cytoplazmy żadną błoną biologiczną. Rybosomy eukariotyczne powstają w jąderku, zaś rybosomy prokariotyczne powstają w cytozolu. Organelle te zajmują się produkcją białek.

rybosom